Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja siihen liittyvistä asoista.
Taloustoimistossa vastataan myös hankinnoista ja investoinneista.

Taloussihteeri hoitaa seurakunnan laskutuksen ja hänen kanssa tehdään haudanhoitosopimukset.