Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja siihen liittyvistä asoista.
Taloustoimistossa vastataan myös hankinnoista ja investoinneista.

Taloussihteeri hoitaa seurakunnan laskutuksen ja hänen kanssa tehdään haudanhoitosopimukset.

 Satu Vähätalo-Virtanen

Taloussihteeri
Rantatie 254
27800 Säkylä

Haudanhoitosopimukset
Haudan hallinta-ajat
Laskutus
Palkanlaskenta