Häät

Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Esteiden tutkinta
Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (jota ennen kutsuttiin kuulutuksiksi) joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa tai internetissä evl.lut.kirkon asiointipalvelun kautta täältä  tai missä tahansa maistraatissa. Todistuksen suoritetusta esteiden tutkinnasta saa kahdeksantena päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Avioliittoon aikovien nimet voidaan sanoa jumalanpalveluksessa ja julkaista paikallislehden seurakuntauutisissa.

Huom! uuden etunimi- ja sukunimilain mukaan avioliittoon aikovien tulee ilmoittaa sukunimen/sukunimien valinnasta jo esteiden tutkinta pyyntöä tehtäessä. Digi- ja väestötietoviraston sivuston puolison sukunimen muuttamisesta löydät täältä ja tietoa avioliitolaista täältä.

Kirkollinen vihkiminen
Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus. Siksi esimerkiksi vihkimisessä käytettävästä musiikista ja muusta sisällöstä on sovittava etukäteen papin ja kanttorin kanssa. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, jolla on vihkimisoikeus.

Kirkollinen siunaaminen
Jos vihkipari ei halua kirkollista vihkimistä tai heillä ei ole siihen oikeutta, avioliitto solmitaan siviilivihkimisellä. Se toimitetaan maistraatissa. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan siunata. Siunaaminen voi tapahtua heti vihkimisen jälkeen tai vasta myöhemmin. Avioliitto siunataan vain kerran. Avioliiton siunaamisesta sovitaan papin kanssa ja asiasta ilmoitetaan kirkkoherranvirastoon (avioliiton siunaaminen rekisteröidään).

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Häät

Säkylä-Köyliön seurakunta

Kirkkoherranvirasto avoinna:
Ma klo 9-13 Säkylän toimipiste
Ti klo 9-13 Köyliön toimipiste
Ke klo 9-13 Säkylän toimipiste

Puhelinpalvelu 044 777 1801:
Ma-to klo 9-13

Säkylän toimipiste
Rantatie 254
27800 Säkylä

Köyliön toimipiste
Köyliöntie 4
27710 Köyliö