Seurakunnan talouden hoito

Seurakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään muun muassa, että jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta.

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Kirkkovaltuuston päättämä talousarvio on sitova asiakirja, jota tulee noudattaa ja muutokset on hyväksytettävä kirkkovaltuustolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma on hallintoelimiä ja henkilöstöä velvoittava, mutta ei sitova asiakirja. Sitovuus tarkoittaa sitä, että rahaa saa käyttää vain talousarviossa määriteltyyn tarkoitukseen ja että myönnettyjä määrärahoja ei saa ylittää kirkkovaltuuston päättämien sitovuustasojen mukaisesti.

​​​

Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022.

​​​Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023.

Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024.​​​​​​

Talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026.