Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn:
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt.28:18-20 Tämän käskyn perusteella kristillinen seurakunta on sitoutunut viemään viestiä Jumalan rakkaudesta kaikille.

Lähetystyö on ihmisen kokonaisvaltaista auttamista – esimerkin siihen on antanut itse Jeesus Kristus eläessään maan päällä. Hän ei rajannut rakkautensa ulkopuolelle ketään, vaan kohtasi usein myös heitä, jotka eivät olleet valtaväestön suosiossa. Kirkon tehtävänä on myös heikkojen ja hyljeksittyjen puolustaminen ja toimiminen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä varten on perustettu lähetysjärjestöjä, jotka toimivat kirkon kanavina maailmalla. Kirkon lähetystyön keskus koordinoi lähetystyötä. Yleisin seurakuntien toimintamuoto on ns. nimikkotoiminta. Monet niin kirkollisten kuin muidenkin alojen ammattilaiset toimivat nimikkolähetteinä ympäri maailmaa. Nimikkolähettien motiivina lähteä on halu auttaa muita kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaisesti.

Lähetystyössä rukoillaan uskossa, toimitaan toivossa ja osoitetaan rakkautta. Lähetystyössä osallistutaan kolmiyhteisen Jumalan työhön kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi. Näin puolustetaan oikeutta ja vahvistetaan sekä hengellistä että aineellista elämää.

 

 

Kirkolle keskeistä on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitysyhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa. 

Työtä kirkossa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus.

Työstä ulkomailla vastaavat kirkon kanssa Sopimuksen tehneet järjestöt (linkit järjestöjen sivuille):

 

Kirkon Ulkomaanapu

Lähetysyhdistys Kylväjä

Medialähetys Sanansaattajat

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Suomen Lähetysseura

Suomen Pipiliaseura

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

 

Näiltä sivuilta saat tietoa siitä, millaista kirkon kokonaisvaltainen kansainvälinen työ on.

Seurakuntien ja järjestöjen kautta sinäkin voit olla mukana rakentamassa tätä yhteistä maailmaamme.