Retkellä

KENELLE PARTIO SOPII?

Partio sopii ihan kaikille. Olet sitten lapsi, nuori tai aikuinen, erityistä tukea tarvitseva, vesillä tai metsässä kulkija – partiosta saat juuri itsellesi sopivan harrastuksen.

Partiossa on toimintaa kaikenikäisille

Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin, joissa jokainen lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä kanssa.

Partio on vapaaehtoistoimintaa

Ryhmien vetäjät ovat nuoria ja aikuisia partion harrastajia. He vetävät ryhmiä vapaaehtoisina,
eli he eivät saa palkkaa tehtävistään. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ryhmän vetämiseen.

 

Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on ollut maassamme, siis jo yli 110 vuotta.

Partioliikkeitä ohjaa  maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to God, Duty to others and Duty to self)

Suomessa noin 80 prosentilla partiolippukunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta. Piispainkokouksen linjauksen mukaisesti partio on yksi kirkon nuorisotyön muoto.

Säkylä-Köyliön seurakunnan partiotyöntekijänä Seppona toimii seurakuntasihteeri Susanna Holopainen

Partiolupaus

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta.

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Katsomus-käsitteellä tarkoitetaan partiossa yksilön uskonnollista tai ei-uskonnollista maailmankatsomusta. Selkeyden vuoksi peruskirjassa käytetään ilmausta “uskonto tai muu katsomus”, jolla tarkennetaan ajatus siitä, että käsite katsomus pitää sisällään myös uskonnot. Partiolupauksessa partiolainen lupaa kasvaa katsomuksessaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi kristittynä, muslimina tai muussa katsomuksessa kasvamista.

Ota yhteyttä

Seurakuntasihteeri (poissa 21.-30.6. ja 5.8.-2.9.)

Tilojen ja toimitusten varaukset (ei Pihlavan leirikeskus) Viestintä Hallinnon sihteeri Seurakunnan partiotyöntekijä Seppo

Kuvassa partioreppu ja partiohuivi.