SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025
Toivonkantaja – yhteydessä Jumalaan ja toisiimme. Välittävä, elävä, kokoava.

MISSIO: Säkylä-Köyliön seurakunta on läsnä alueensa ihmisten elämässä. Se on elämän keskellä Kristuksen asialla.

VISIO: Vuonna 2025 seurakunta on läsnä ja tunnistettavissa ihmisten ja yhteiskunnan elämässä. Se on kaikissa vaiheissa ihmisen elämän rinnalla kulkija, uskon ulottuvuuden esillä pitäjä.

ARVOT:USKO: Pidämme kiinni kirkon sanomasta monipuolisin keinoin, ikäluokat huomioiden. Tuemme ihmisen yhteyttä pyhään ja Jumalaan vahvan jumalanpalveluselämän ja rukouksen voimin.

TOIVO: Tuemme toisiamme elämän haasteissa ja tuomme toivoa epävarmuuden ja muuttuvan maailman keskellä. Suuntaamme toimintaamme tulevaisuudesta käsin.

RAKKAUS: Pyrimme toimimaan ja vaikuttamaan, että kaikilla olisi riittävän hyvä ja mielekäs elämä. Usko ja rakkaus Jumalaan näkyy toimintana, jossa pidetään huolta lähimmäisestä lähellä ja kaukana. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja rakastamisen arvoinen. Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

ROHKEUS: Muuttuvassa maailmassa etsimme rohkeasti yhteistyötä alueen eri toimijoiden sekä toisten seurakuntien kanssa. Kokeilemme ja uskallamme epäonnistua.

PYHÄN KUNNIOITTAMINEN: Emme unohda, että seurakunnan toiminnan pää on aina Kristus ja jokainen ihminen on Jumalan kuva. Luojan kädenjälki näkyy myös luomakunnassa.

PERUSTEHTÄVÄ:1. Seurakunta auttaa elämään, kasvamaan ja kuolemaan kristittynä. Ilosanoma Jeesuksesta elää arjessa ja juhlassa.

2. Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan luo sanan, rukouksen, kasteen ja ehtoollisen avulla. Se luo yhteyttä ja kohtaamisen mahdollisuuksia ihmisten kesken. Etsimme aktiivisesti niitä, jotka eivät enää tai eivät vielä ole seurakunnan jäseniä.

3. Seurakunta auttaa palvellen ja kulkee ihmisten rinnalla kasteesta kuolemaan tunnistaen hengelliset ja aineelliset tarpeet sekä tuoden toivoa ja lohdutusta.

ASKELEET KOHTI TAVOITTEITA:

1. Seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakunnan vastuunkantajien yhteistä toimintaa vahvistetaan sekä puretaan raja-aitoja työalojen välillä. Siirrämme voimavaroja hallinnosta toimintaan mm. siten, että suunnitteluryhmien rakennetta kehitetään tukemaan työalojen rajoja madaltavaa kehitystä.

2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien taidot, osaaminen ja ideat otetaan entistä paremmin huomioon ja käyttöön. Puretaan esteet vapaaehtoisten toiminnan tieltä (esim. avaimet) seurakunnan toiminnan ja läsnäolon toteuttajina. Vastuunkantajat otetaan huomioon myös henkilöstrategiassa.

3. Tuodaan erilaisin toimintatavoin näkyväksi seurakunnan sanomaa, opetusta ja rukousta. Kokeilemme rohkeasti, emme pelkää epäonnistumisia. Viestimme keskiössä on evankeliumi, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan armosta ja rakkaudesta, jonka Hän toi maailmaan. Käytämme kieltä, jota ymmärretään ja joka puhuttelee. Kirkkojen ovet avataan rohkeasti entistä monipuolisemmalle toiminnalle. Lähdemme vahvasti seinien sisältä sinne, missä ihmiset jo ovat. Viemme jumalanpalveluselämän myös kirkon seinien ulkopuolelle. Tuemme ihmisten yksityistä rukouselämää.

4. Kuunnellaan aktiivisesti seurakuntalaisten ajatuksia ja toiveita. Seurataan toimintaympäristön muutoksia ja reagoidaan niihin. Kohdataan kutsuen ja arvostaen niitä, jotka eivät enää tai eivät vielä ole seurakunnan jäseniä. Erityisesti etsitään yhteyttä niihin ikäluokkiin, lapsiin, nuoriin, nuoriin aikuisiin ja perheisiin, joiden yhteys seurakuntaan ja kristilliseen hengellisyyteen on usein ohut.

5. Toimimme auttaen erityisesti niitä, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. Olemme mukana myös kansainvälisessä auttamistyössä, ja seurakunta toimii aktiivisesti lähetystyön tukena.

6. Muistetaan talouden realiteetit ja reagoidaan niihin suunnitelmallisesti ja ajoissa. Luovutaan kiinteistöistä kiinteistöstrategian mukaisesti. Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.