Seurakunnan strategia 2025

Toivonkantaja yhteydessä Jumalaan ja toisiimme. Välittävä, elävä, kokoava.
 

MISSIO:
Säkylä
-Köyliön seurakunta on läsnä alueensa ihmisten elämässä. Se on elämän keskellä Kristuksen asialla.

​​​​​​​VISIO:
​​​​​​​Vuonna 2025
seurakunta on läsnä ja tunnistettavissa ihmisten ja yhteiskunnan elämässä. Se on kaikissa vaiheissa ihmisen elämän rinnallakulkija, uskon ulottuvuuden esillä pitäjä

ARVOT:

Usko: pidämme kiinni kirkon sanomasta monipuolisin keinoin, ikäluokat huomioiden.Tuemme ihmisen yhteyttä Pyhään ja Jumalaan vahvan jumalanpalveluselämän ja rukouksen voimin.

Toivo: tuemme toisiamme elämän haasteissa ja tuomme toivoa epävarmuuden ja muuttuvan maailman keskellä. Suuntaamme toimintaamme tulevaisuudesta käsin.

Rakkaus: Pyrimme toimimaan ja vaikuttamaan, että kaikilla olisi riittävän hyvä ja mielekäs elämä. Usko ja rakkaus Jumalaan näkyy toimintana, jossa pidetään huolta himmäisestä lähellä ja kaukana. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja rakastamisen arvoinen. Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

​​​​​​​
Rohkeus: muuttuvassa maailmassa etsimme rohkeasti yhteistyötäalueeneri toimijoiden ja myös toisten seurakuntien kanssa. Kokeilemme ja uskallamme epäonnistua.

Pyhän kunnioittaminen:  emme unohda, että seurakunnan toiminnan pää on aina Kristus ja jokainen ihminen on Jumalan kuva. Luojan kädenjälki näkyy myös luomakunnassa
​​​​

​​​​​​​PERUSTEHTÄVÄ:

1. Seurakunta auttaa elämään, kasvamaan ja kuolemaan kristittynä. Ilosanoma Jeesuksesta elää arjessa jajuhlassa

2
.Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan luo sanan, rukouksen,kasteen ja ehtoollisenavulla. Se luo yhteyttäja kohtaamisen mahdollisuuksiaihmisten kesken.Etsimme aktiivisesti heitä, jotka eivät enää tai eivät vielä ole seurakunnan jäseniä

3.
Seurakunta auttaa palvellen ja kulkee ihmisten rinnalla kasteesta kuolemaan tunnistaen hengelliset ja aineelliset tarpeet ja tuoden toivoa ja lohdutusta.

ASKELEET KOHTI TAVOITETTA:
​​​​

1.
Seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkil
öiden ja seurakunnan vastuunkantajien yhteistä toimintaa vahvistetaan ja puretaan raja-aitoja työalojenvälillä.Siirrämme voimavaroja hallinnosta toimintaanmm. siten, että suunnitteluryhmien rakennetta kehitetään tukemaan työalojen rajoja madaltavaa kehitystä.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​

​​​​​​​2.

Vapaaehtoisten vastuunkantajien
taidot, osaaminen ja ideat otetaan entistä paremmin huomioon ja käyttöön. Puretaan esteet vapaaehtoisten toiminnan tieltä (esim. avaimet)seurakunnan toiminnan ja läsnäolon toteuttajina. Vastuunkantajat huomioidaan myös henkilöstrategiassa.

​​​​​​​
3.
Tuodaan erila
isin toimintatavoinnäkyväksi seurakunnan sanomaa, opetusta ja rukousta.Kokeilemme rohkeasti, emme pelkää epäonnistumisia.Viestimme keskiössä on evankeliumi, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan armosta ja rakkaudesta, jonka Hän toi maailmaan.Käytämme kieltä, joka ymmärretään ja joka puhuttelee. Kirkkojen ovetavataan rohkeasti entistä monipuolisemmalle toiminnalle. Lähdetään vahvasti seinien sisältä sinne, missä ihmiset jo ovat. Viemme jumalanpalveluselämän myös kirkon seinien ulkopuolelle. Tuemme ihmisten yksityistä rukouselämää.
 

4.
Kuunnellaan aktiivisesti seur
akuntalaisten ajatuksia ja toiveita. Seurataan toimintaympäristön muutoksia ja reagoidaan niihin.Kohdataan kutsuen ja arvostaen heidät, jotka eivät enää tai eivät vielä ole seurakunnan jäseniä. Erityisesti etsitään yhteyttä niihinikäluokkiin, lapsiin, nuoriin, nuoriin aikuisiin ja perheisiin, joiden yhteys seurakuntaan ja kristilliseen hengellisyyteen on usein ohut.
 

5.
Toimimme auttaen erityisesti niiden keskuudessa, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle.
Olemme mukana myös kansainvälisessä auttamistyössä ja seurakunta toimiiaktiivisestilähetystyön tukena.
 

6.
Muistetaan talouden realiteetit ja reagoidaan niihin suunnitelmallisesti ja ajoissa. Luovutaan kiinteistöistä kiinteistöstrategian mukaisesti. Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.