Hautausmaat

 

Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä Säkylän keskustassa. Uudenkylän hautausmaa sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Säkylän kirkosta Euran suuntaan. Köyliön hautausmaa sijaitsee Kirkkosaaressa Köyliön kirkon vieressä

Haudan hallinta-aika

Hautainhoitomaksut 2024

Hautaus - ja hautasijamaksut 2024

 

Tiedoksianto

Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden määräaikainen hallinta-aika on päättynyt. Haudat, joiden hallinta-aika on päättynyt 2019, on merkitty haudalle asetetulla tiedotteella. Hautaoikeuden haltija voi halutessaan jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa (KL 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom.). Määräajaksi lunastetun haudan hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut umpeen.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin omaisen tulee poistaa haudalta hautamuistomerkki ja hauta palautuu seurakunnalle. Hallinta-ajan jatkosopimuksen kuulutusaika on 15.07.2020 - 15.01.2021. Hallinta-ajan jatkon maksut 25 vuodeksi ovat 1-2 hautapaikasta 50 euroa ja yli kahdesta hautapaikasta 100 euroa.

Hautausmailla on myös paljon hautoja, joiden hallinta-aika on umpeutunut jo ennen vuotta 2019. Myös näille haudoille laitetaan tiedotteita kesän aikana. Hautaoikeuden haltijaa pyydetään olemaan yhteydessä seurakunnan taloustoimistoon, jos haluaa hallinta-aikaa jatkaa, luopua haudasta tai haluaa muuten varmistaa hallinta-ajan voimassa olon.

 

Hautojen hoitokausi 

Hautojen hoitokausi on 01.06. – 15.09. Hautojen kukkapesät kunnostetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Seurakunnan kukat istutetaan 10.06. ja juhannuksen välisenä aikana. 

TÄRKEÄÄ! Kesähoidon alkaessa hoitohaudoilta poistetaan vanhat kasvit esim. orvokit ja äitienpäiväruusut uusien kukkien tieltä. Jos haluat viedä hyväkuntoiset kevätkukkasi kotiin, vie ne ennen 10.06.

Kivenoikaisukehotus

Hautausmaalla kallistuneet ja kaatuneet hautamuistomerkit aiheuttavat työturvallisuusriskin kaikille hautausmaalla työskenteleville ja siellä vieraileville. Hautamuistomerkin oikaisusta vastaa hautaoikeuden haltija ja edustaa muita omaisia kaikissa muistomerkkejä koskevissa asioissa. 

Seurakunta kehottaa kunnostamaan kivilaitteet ensi tilassa hautausmaan turvallisuuden vuoksi. Tapaturman sattuessa hautaoikeuden haltija on korvausvelvollinen. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä kiviliikkeeseen.

Seurakunta ei istuta kesäkukkia hoitohaudalle, mikäli kallistunut hautakivi vaarantaa kesäkukkien istutusta tai niiden hoitoa. Hoitohautojen kivien suoristus ei kuulu seurakunnan hoitosopimukseen.

Hautalyhdyt

Haudoilla ei sallita lyhtyjä eikä hautakynttilöitä kesäaikana, ne haittaavat hautausmaan hoitotöitä ja saattavat aiheuttaa maastopalovaaran. Lyhdyt poistetaan haudoilta juhannuksen jälkeisellä viikolla ja ne voi noutaa huoltorakennuksen päädyssä olevalta alueelta 1.7. asti.