Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä Säkylän keskustassa. Uudenkylän hautausmaa sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Säkylän kirkosta Euran suuntaan. Köyliön hautausmaa sijaitsee Kirkkosaaressa Köyliön kirkon vieressä

Haudan hallinta-aika

Hautainhoitomaksut 2020

Hautaus- ja hautasijamaksut 2020

 

Hautausmaiden kesäkukkien istutus

Kesäkukkien istutus aloitetaan 10. kesäkuuta. Keväällä haudalle istutetut kukat siirretään hautakiven taakse. Ne ovat siellä  19.6. asti noudettavissa, jonka jälkeen ne poistetaan. Samalla pyydetään poistamaan lyhdyt haudoilta kesän ajaksi. Hautalyhdyt siirretään 1.7. lähtien huoltorakennuksen päädyssä olevalle alueelle, josta ne voi noutaa.

 

Tiedoksianto

Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden määräaikainen hallinta-aika on päättynyt.  Haudat on merkitty haudalle asetetulla kuulutuksella. Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (KL 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom.). Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiassa seurakunnan taloustoimistoon (puh. 044-725 1101).

Kivenoikaisukehotus
Hautamuistomerkki on hautaoikeuden haltijan omaisuutta ja siitä huolehtiminen on omaisten vastuulla. Hautausmailla on paljon kallistuneita ja kaatumisvaarassa olevia kivilaitteita. Seurakunta kehottaa kunnostamaan kivilaitteet ensi tilassa hautausmaan turvallisuuden vuoksi. Tarvittaessa voitte kääntyä jonkun kiviliikkeen puoleen.

Säkylä-Köyliön seurakunnan hautaustoimi.