Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä Säkylän keskustassa. Uudenkylän hautausmaa sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Säkylän kirkosta Euran suuntaan. Köyliön hautausmaa sijaitsee Kirkkosaaressa Köyliön kirkon vieressä

Haudan hallinta-aika

Hautainhoitomaksut 2020

Hautaus- ja hautasijamaksut 2020

 

Tiedoksianto

 

Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden määräaikainen hallinta-aika on päättynyt.  Haudat on merkitty haudalle asetetulla kuulutuksella. Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (KL 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom.). Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiassa seurakunnan taloustoimistoon (puh. 044-725 1101).

 

Hautojen hoitokausi 

Hautojen hoitokausi on 01.06. – 15.09. Hautojen kukkapesät kunnostetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Seurakunnan kukat istutetaan 10.06. ja juhannuksen välisenä aikana. 

TÄRKEÄÄ! Kesähoidon alkaessa hoitohaudoilta poistetaan vanhat kasvit esim. orvokit ja äitienpäiväruusut uusien kukkien tieltä. Jos haluat viedä hyväkuntoiset kevätkukkasi kotiin, vie ne ennen 10.06.

Kivenoikaisukehotus

Hautausmaalla kallistuneet ja kaatuneet hautamuistomerkit aiheuttavat työturvallisuusriskin kaikille hautausmaalla työskenteleville ja siellä vieraileville. Hautamuistomerkin oikaisusta vastaa hautaoikeuden haltija ja edustaa muita omaisia kaikissa muistomerkkejä koskevissa asioissa. 

Seurakunta kehottaa kunnostamaan kivilaitteet ensi tilassa hautausmaan turvallisuuden vuoksi. Tapaturman sattuessa hautaoikeuden haltija on korvausvelvollinen. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä kiviliikkeeseen.

Hautalyhdyt

Haudoilla ei sallita lyhtyjä eikä hautakynttilöitä kesäaikana, ne haittaavat hautausmaan hoitotöitä ja saattavat aiheuttaa maastopalovaaran. Lyhdyt poistetaan haudoilta juhannuksen jälkeisellä viikolla ja ne voi noutaa huoltorakennuksen päädyssä olevalta alueelta 1.7. asti.