Hautojen hoitaminen

Hautojen hoitamisesta vastaa hautaoikeuden haltija / omainen. Haudan hoitamisen voi myös ostaa palveluna seurakunnalta. Haudan pitkäaikaisesta hoitamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitomaksusta, hoitoon kuuluvista tehtävistä ja muista mahdollisista sopimusehdoista.

Omaiset voivat sopia Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa yhden vuoden (kesähoito), viiden vuoden  tai kymmenen vuoden haudanhoidosta. Seurakunnan kanssa voidaan sopia myös kesäkastelusta. Haudanhoitosopimus on tehtävä 08.05.2024 mennessä

Haudanhoitoasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, puh. 044 725 1101 sposti satu.vahatalo-virtanen@evl.fi.  Häneltä voi myös varmistaa nykyisen haudanhoitosopimuksen voimassaolon.

Hautauspalveluista tietoa saa kirkkoherranvirastosta, puh. 044 7771801.

 

Hautainhoito yleistä

Omaisten antama hautauslupa -lomake

Hautainhoitohinnasto 2024

Hautaus-ja hautasijamaksut 2024

Hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat

Hautaustoimen ohjesääntö

Hautausmaiden käyttösuunnitelmat

Haudan hallinta ajasta kertova tiedote

Haudan hallinta-aika

Kivenoikaisukehotus

Hautausmaalla kallistuneet ja kaatuneet hautamuistomerkit aiheuttavat työturvallisuusriskin kaikille hautausmaalla työskenteleville ja siellä vieraileville. Hautamuistomerkin oikaisusta vastaa hautaoikeuden haltija ja edustaa muita omaisia kaikissa muistomerkkejä koskevissa asioissa. 

Seurakunta kehottaa kunnostamaan kivilaitteet ensi tilassa hautausmaan turvallisuuden vuoksi. Tapaturman sattuessa hautaoikeuden haltija on korvausvelvollinen. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä kiviliikkeeseen.

Hautalyhdyt

Haudoilla ei sallita lyhtyjä eikä hautakynttilöitä kesäaikana, ne haittaavat hautausmaan hoitotöitä ja saattavat aiheuttaa maastopalovaaran. Lyhdyt poistetaan haudoilta juhannuksen jälkeisellä viikolla ja ne voi noutaa huoltorakennuksen päädyssä olevalta alueelta 1.7. asti.