Hautojen hoitaminen

Hautojen hoitamisesta vastaa hautaoikeuden haltija / omainen. Haudan hoitamisen voi myös ostaa palveluna seurakunnalta. Haudan pitkäaikaisesta hoitamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitomaksusta, hoitoon kuuluvista tehtävistä ja muista mahdollisista sopimusehdoista.

Omaiset voivat sopia Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa yhden vuoden (kesähoito), viiden vuoden  tai kymmenen vuoden haudanhoidosta. Seurakunnan kanssa voidaan sopia myös kesäkastelusta. Haudanhoitoasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, puh. 044 7251101. Haudanhoitosopimus on tehtävä 31.05. mennessä

 

Haudanhoitosopimukset hoitokaudelta 2018 alkaen

31.12.2017 päättyneiden haudanhoitosopimusten uusiminen on nyt ajankohtaista. Seurakunta lähettää kirjeitse ilmoituksen kaikille niille, joiden sopimus (pitkät sopimukset) on päättynyt 31.12.2017.

 

Sopimusasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, p. 044 725 1101.

Häneltä voi myös varmistaa nykyisen haudanhoitosopimuksen voimassaolon.

 

Hautainhoitohinnasto

Hautainhoito yleistä

 

Hautauspalveluista tietoa saa kirkkoherranvirastosta, puh. 044 7771801.

 

 

 

 

Hautakivet

Kallistuneet hautakivet aiheuttavat turvallisuusuhan hautausmaiden työntekijöille, haudoilla käyville omaisille, vahinkoa ympärillä oleville istutuksille ja muille hautakiville. Seurakunta muistuttaa, että hautakivien oikaisu ja muu huolehtiminen kuuluu hautaoikeuden haltijalle / omaisille. Vahingon sattuessa omaiset ovat korvausvelvollisia.