Hautojen hoitaminen

 

Hautojen hoitamisesta vastaa hautaoikeuden haltija / omainen. Haudan hoitamisen voi myös ostaa palveluna seurakunnalta. Haudan pitkäaikaisesta hoitamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitomaksusta, hoitoon kuuluvista tehtävistä ja muista mahdollisista sopimusehdoista. Hoitoaika on 01.06. - 15.09.

Kallistuneet hautakivet aiheuttavat turvallisuusuhan hautausmaiden työntekijöille, haudoilla käyville omaisille, vahinkoa ympärillä oleville istutuksille ja muille hautakiville. Seurakunta muistuttaa, että hautakivien oikaisu ja muu huolehtiminen kuuluu hautaoikeuden haltijalle / omaisille. Vahingon sattuessa omaiset ovat korvausvelvollisia.

Omaiset voivat sopia Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa yhden vuoden (kesähoito), viiden vuoden  tai kymmenen vuoden haudanhoidosta. Seurakunnan kanssa voidaan sopia myös kesäkastelusta. Haudanhoitoasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, puh. 044 7251101

Haudanhoitosopimukset 2024 alkaen 31.12.2023 päättyneiden haudanhoitosopimusten uusiminen on nyt ajankohtaista. Sopimukset tulee tehdä 08.05.2024 mennessä. Seurakunta lähettää kirjeitse ilmoituksen kaikille niille, joiden sopimus (pitkät sopimukset) on päättynyt 31.12.2023. Sopimusasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, p. 044 7251101. Häneltä voi myös varmistaa nykyisen haudanhoitosopimuksen voimassaolon.          

Hautainhoitohinnasto 2024

Haudanhoitosopimus yleistä

Hautaustoimen ohjesääntö

Hautausmaiden käyttösuunnitelmat