Hautojen hoitaminen

 

Hautojen hoitamisesta vastaa hautaoikeuden haltija / omainen. Haudan hoitamisen voi myös ostaa palveluna seurakunnalta. Haudan pitkäaikaisesta hoitamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitomaksusta, hoitoon kuuluvista tehtävistä ja muista mahdollisista sopimusehdoista. Hoitoaika on 01.06. - 15.09.

Kallistuneet hautakivet aiheuttavat turvallisuusuhan hautausmaiden työntekijöille, haudoilla käyville omaisille, vahinkoa ympärillä oleville istutuksille ja muille hautakiville. Seurakunta muistuttaa, että hautakivien oikaisu ja muu huolehtiminen kuuluu hautaoikeuden haltijalle / omaisille. Vahingon sattuessa omaiset ovat korvausvelvollisia.

Omaiset voivat sopia Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa yhden vuoden (kesähoito), viiden vuoden  tai kymmenen vuoden haudanhoidosta. Seurakunnan kanssa voidaan sopia myös kesäkastelusta. Haudanhoitoasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, puh. 044 7251101

 

Hautainhoitohinnasto

Haudanhoitosopimus yleistä

Hautaustoimen ohjesääntö

Hautausmaiden käyttösuunnitelmat

Sopimusasioita hoitaa taloussihteeri Satu Vähätalo-Virtanen, puh. 044-725 1101. Häneltä voi myös varmistaa nykyisen haudanhoitosopimuksen voimassaolon.