Seurakunnan hallinto

Puheenjohtajan nuija


Joka neljäs vuosi järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan kirkkovaltuusto. Joka toinen vuosi valitaan kirkkoneuvosto sekä neljä suunnitteluryhmää ja kiinteistötyöryhmä. Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia, jotka ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa. Luottamushenkilöt ovat eri elämänalueilta ja eri ikäryhmistä ja tuovat näin seurakunnan päätöksentekoon laajan näkökulman.

 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 henkilöä. Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisveroprosentista, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta. Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon.

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5–11 luottamushenkilöä. Säkylä-Köyliön kirkkoneuvostossa on kirkkoherran lisäksi yhdeksän jäsentä.

 

Köyliön kirkkoalueen aluetyöryhmä

Kirkkoalueen aluetyöryhmän tehtävänä on seurata ja edistää kirkkoalueen hengellistä elämää sekä valvoa ja seurata kirkkoalueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle esityksiä.

Kirkkoalueen aluetyöryhmään kuuluu virkansa puolesta kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten ja varajäsenten tulee asua kirkkoalueen alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoalueen aluetyöryhmän.