Uutislistaukseen

Köyliön hautausmaa

Kivenoikaisukehotus hautausmaille

15.5.2020 12.58

Kivenoikaisukehotus

Hautausmaalla kallistuneet ja kaatuneet hautamuistomerkit aiheuttavat työturvallisuusriskin kaikille hautausmaalla työskenteleville ja siellä vieraileville. Hautamuistomerkin oikaisusta vastaa hautaoikeuden haltija ja edustaa muita omaisia kaikissa muistomerkkejä koskevissa asioissa. 

Seurakunta kehottaa kunnostamaan kivilaitteet ensi tilassa hautausmaan turvallisuuden vuoksi. Tapaturman sattuessa hautaoikeuden haltija on korvausvelvollinen. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä kiviliikkeeseen.