Määräaikaan mennessä palautettiin kahden valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat niihin sisältyvine ehdokaslistoineen.

Yhteinen seurakuntamme, ehdokkaita 21 kpl, asiamies Tarmo Tupala ja
Köyliön ehdokaslista, ehdokkaita 24 kpl, asiamies Alpo Välilä.

Ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä

Yhteinen seurakuntamme

Huhtamaa Seija
Huitu Pertti
Hulmi Merja
Ilomäki Juha
Jaakkola Anne
Jaspa Jarkko
Juva Anu
Kankare Tarja
Kauppi Kullervo
Kinnanen Heikki
Käppi Annikki
Madekivi Kari
Mäkinen Aino
Mäntyharju Teija
Oravuo Minna
Reko Ville
Risku Pasi
Salmi Matti
Santanen Kimmo
Tuomola-Heino Karoliina
Ylitalo Heli

Köyliön ehdokaslista

Alho Lasse
Granqvist Pentti
Haanpää Marianne
Haapsaari Anna-Kaisa
Jaakkola Jaana
Jaskari Juha-Pekka
Järvinen Jaana
Ketola Riikka
Kotiranta Anna-Maija
Krusberg Mauri
Kytövuori Tuula
Lintunen Jorma
Markkula Maarit
Neittamo Timo
Reiman Outi
Reunanen Anne
Saarinen Heikki
Saarinen Juha
Toivanen-Perko Johanna
Tuomola Riitta
Uotila Helena
Virtanen Pirjo
Vuori Veli-Matti
Yski Eveliina
 

 

 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa      

   
Säkylä-Köyliön kirkkoherranvirastossa joka päivä 
(Rantatie 254, 27800 Säkylä)                               ti-la 6. - 10.11. klo 9-18

Seurakunnan Köyliön toimipiste
(Köyliöntie 4, 27710 Köyliö)                                    ti 6.11. klo 9–13

Satakunnan vankilan Köyliön osasto
(Vankilantie 515, 27750 Köyliö)                             ti 6.11 klo 14–16

Yhteiskoulu Säkylä
(Rantatie 340, 27800 Säkylä)                                  ke 7.11. klo 11.30–14

Säkylän tori
(Pyhäjärventie, 27800 Säkylä)                                 to 8.11. klo 9–12

Seurakunnan Köyliön toimipiste
(Köyliöntie 4, 27710 Köyliö)                                    pe 9.11. klo 9–13

K-Supermarket
(Palomiehentie 9, 27800 Säkylä)                             pe 9.11. klo 15–18

 


 

Äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä

Säkylän kirkko su 18.11.2018 klo 11-20 ja Köyliön seurakuntatalo su 18.11.2018 klo 11 -20