Säkylä-Köyliön seurakunnan suunnitteluryhmät

Hengellisen työn kehittämistä, suunnittelemistä ja toteuttamista varten
on perustettu neljä suunnitteluryhmää

1.  kasvatus

2.  jumalanpalvelus- ja musiikki

3.  lähetys

4.  diakonia

Lisäksi perustetaan talouspäällikön tueksi kiinteistötyöryhmä

Kasvatuksen suunnitteluryhmä

Reko Anne,  pj

Sinisalo Sonja

Eskola Petri

Kauppi Kullervo

Ojala Anne

Jaakkola Sauli

Kaunisto Mira

Neittamo Timo

 

Jumalanpalvelus ja musiikin
suunnitteluryhmä

Salmi Matti,  pj

Hulmi Tuure

Risku Kirsi

Santanen Leena

Karilainen Leena

Kytövuori Tuula

Käppi Hannu

Parkkila Jaakko

 

Lähetyksen suunnitteluryhmä

Puumalainen Pia

Ilomäki Juha

Kinnanen Heikki

Saveljeff Silja

Reunanen Anne,  pj

Saarenketo Hanna

Hakkarainen Seppo

Huhtamaa Pentti

 

Diakonian suunnitteluryhmä

Silén Hilkka

Mäenpää Markku

Hulmi Merja

Vätti Seppo

Kivineva Tiina,  pj

Lehto Tita

Kaleva Juhani

Huhtamaa Pekka

Kiinteistötyöryhmä

Huhtinen Sari

Huitu Pertti,  pj

Lahti Sirpa

Rantanen Markus

Lisäksi kiinteistötyöryhmään kuuluvat talouspäällikkö ja suntiot.