Säkylä-Köyliön seurakunnalla on 3 nimikkolähettiä.
Seurakunta tukee heidän työtään taloudellisesti ja rukoilee heidän puolestaan.
Tietoa  nimikkoläheteistä, heidän kohteistaan ja heidän kuulumisiaan löytyy ko. nimikkolähetin nimen alta.