Säkylän seurakunta on ollut Suomen Pipliaseuran jäsen 7.5.2002 lähtien. Myös Säkylä-Köyliön seurakunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa ja on myös seuran jäsen. Yhteistyösopimusalue on Intia.

 

 

Missio

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään. Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen

Visio

Raamattu on kaikkien ulottuvilla ja luo uskoa. Sen sanoma toteutuu oikeudenmukaisuutena, rauhana ja sovintona.

Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiitoa Raamattua kohtaan

 

www.piplia.fi